• Kỹ thuật

  ギアシフト
  シフト
  そくどのへんどう - [速度の変動]
  へんそく - [変速]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X