• n, exp

  けいそつ - [軽率]
  Anh ấy thật thiếu suy nghĩ khi nói đùa tại lễ tang: お葬式で冗談を言ったりして、彼は軽率だった
  Hành động thiếu suy nghĩ và vô lễ: 軽率で無礼な行為
  Thật không thận trọng (thiếu suy nghĩ) khi trình bày ý kiến của mình mạnh mẽ đến như vậy: あんなに強く自分の意見を述べたのは軽率だった
  めった - [滅多]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X