• exp

  とうがい - [凍害] - [ĐÔNG HẠI]
  bị sương giá: 凍害を受けた
  bị sương giá (hoa màu): (作物)に凍害をもたらす

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X