• n

  れいこう - [励行]
  りこう - [履行]
  sự thi hành cải tiến: ...の改善された履行
  sự thi hành các điều khoản hợp đồng: 契約条件の履行
  すいこう - [遂行]
  しこう - [施行]

  Tin học

  じっこう - [実行]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X