• exp

  ひょうてい - [標定] - [TIÊU ĐỊNH]
  tiêu chuẩn hóa bản đồ: 地図の標定
  ひょうじゅんか - [標準化] - [TIÊU CHUẨN HÓA]
  sự tiêu chuẩn hóa hệ thống: システムの標準化
  tiêu chuẩn hóa văn bản: テキスト標準化

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X