• n

  ぼくめつ - [撲滅]
  Căn cứ theo hiệp định đó thì phải xóa bỏ hết sự phân biệt chủng tộc.: その協定に基づいて人種差別を撲滅しなければならない
  たいじ - [退治]
  しょうめつ - [消滅]
  くちく - [駆逐]
  Tiêu diệt đối thủ cạnh tranh: 競争相手を駆逐する
  Chiến hạm có tính năng hủy diệt cao.: 高性能の駆逐艦
  くじょ - [駆除]
  sự tiêu diệt côn trùng có hại: 害虫 ~

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X