• n

  しはん - [市販]
  Bả chuột có bán trên thị trường: 市販されているハムスターの食料
  Nó cần được kết hợp với các yếu tố hướng tới người tiêu dùng được tiếp thị trên thị trường thông thường: 一般に市販されている消費者向けコンポーネントと組み合わすことができなければならない

  Kỹ thuật

  マーケッチング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X