• exp

  ちょくせつせっしょく - [直接接触] - [TRỰC TIẾP TIẾP XÚC]
  cho phép tiếp xúc (trực tiếp) người với người: 人と人との(直接)接触を認める
  sự truyền nhiễm qua tiếp xúc trực tiếp: 直接接触感染

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X