• n

  しんよう - [信用]
  しんねん - [信念]
  しんにん - [信任]
  しょしん - [所信]
  かくしん - [確信]
  sự tin tưởng của người tiêu dùng: 消費者の確信

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X