• n

  エナメル
  dao phay tráng men: エナメル・クリーバー
  đất sét tráng men: エナメル・クレー
  tráng men thủy tinh: ガラス状エナメル
  tráng men kim loại: メタリック・エナメル

  Kỹ thuật

  グレージング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X