• n

  ゆうよ - [猶予]
  ひのべ - [日延べ] - [NHẬT DIÊN]
  Trì hoãn ~ ngày: _日間の日延べ
  Trì hoãn thời hạn chi trả: 支払い期限を日延べする
  ていりゅう - [停留] - [ĐÌNH LƯU]
  ちはい - [遅配]
  ちたい - [遅滞]
  Tiến trình được bắt đầu và không có lí do gì để trì hoãn: ~の過程を同時にかつ遅滞なく開始する
  ちえん - [遅延]
  すえおき - [据え置き]
  かんまん - [緩慢]
  công việc bị trì hoãn (trì trệ): 緩慢な仕事
  えんたい - [延滞]
  trì hoãn (chậm nộp)bao nhiêu ngày: _日の延滞
  trì hoãn thanh toán tín dụng: クレジット支払延滞
  trì hoãn cái gì: 延滞させる
  えんき - [延期]
  trì hoãn cuộc họp: 会議の延期
  trì hoãn thanh toán: 支払いの延期
  trì hoãn điều trị: 治療の延期
  えんいん - [延引] - [DIÊN DẪN]
  Công trình bị chậm mất 1 tuần so với dự kiến: 工事が予定より1週間延引した

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X