• n

  クオート
  báo cáo trích dẫn: クオート・レポーター
  いんよう - [引用]
  xin ông vui lòng cho phép tôi trích dẫn một phần bài báo của ông trong tạp chí XX chứ?: XXマガジンに掲載された貴殿の記事を部分的に引用させていただけませんでしょうか?
  chép các đoạn trích dẫn từ sách tham khảo: 文献から引用された部分を抄出する
  anh ta rất giỏi nói văn hoa như thể trích dẫn từ trong sách vở ra:

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X