• n, exp

  げんきんばらい - [現金払い]
  họ muốn chúng tôi sẽ trả bằng tiền mặt (thanh toán bằng tiền mặt): 彼らは私たちが現金払いすることを期待していた
  giảm giá bao nhiêu phần trăm nếu trả bằng tiền mặt (thanh toán bằng tiền mặt): 現金払いに対して_パーセント値引きする
  c ước vận chuyển thông thường khi trả bằng tiền mặt (thanh toán bằ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X