• n, exp

    かんげん - [還元]
    trả lại trạng thái cũ của A về B: AのBへの還元

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X