• n

  ほうふくそち - [報復措置]
  ふくしゅう - [復讐]
  Ý chí phục thù.: 復讐心
  Sôi sục với ý định báo thù.: 復讐の念に燃える
  ふくきゅう - [復仇] - [PHỤC CỪU]
  せつじょく - [雪辱]
  おかえし - [お返し] - [PHẢN]
  trả thù: 恨んだお返し

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X