• n

  ちんつう - [沈痛] - [TRẦM THỐNG]
  trạng thái trầm ngâm: 沈痛な面持ちで
  ちんぎん - [沈吟] - [TRẦM NGÂM]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X