• n

  ずるやすみ - [ずる休み]
  Người trốn việc: ずる休みをする人
  Trốn việc ở cục cảnh sát.: 警官集団ずる休み

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X