• exp

  ふくがく - [復学] - [PHỤC HỌC]
  Trở lại trường học sau khi nghỉ học ~năm: _年間休学して復学する
  Lý do chính mà nó trở về quê là để tiếp tục đi học.: 彼が故郷に帰ったおもな理由は復学するためだ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X