• n

  ねずのばん - [寝ずの番] - [TẨM PHIÊN]
  trực đêm: 寝ずの番をする
  trực liên tục 24 giờ: 24時間寝ずの番
  とまりばん - [泊まり番] - [BẠC PHIÊN]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X