• n

  とうろん - [討論]
  そうだつせん - [争奪戦]
  Cuộc cạnh tranh để giành việc làm.: 仕事争奪戦
  けいそう - [係争]

  Kinh tế

  べんろん - [弁論]
  Explanation: 公判における訴訟当事者の陳述。また、公判手続全体をもいう。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X