• n

    ちゅうりつ - [中立]
    Báo chí phải đứng trung lập.: 新聞は常に中立でなければならない。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X