• n

  でんたつ - [伝達]
  sự truyền âm chậm hơn sự truyền ánh sáng: 音響の伝達は光より遅い
  でんしょう - [伝承]

  Kỹ thuật

  トランスファ
  トランスミッション

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X