• n

  でんどう - [伝動] - [TRUYỀN ĐỘNG]
  Thiết bị truyền động tròn.: 旋回伝動装置
  Thiết bị truyền động số/bánh răng: 歯車伝動装置

  Kỹ thuật

  ギアリング
  ドライビング
  ドライブ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X