• n

  でんしょう - [伝承]
  Những nghệ thuật kinh điển mang tính cơ bản trải qua hàng mấy thế kỉ vẫn đang được lưu truyền: 基本的に即興である芸術が数世紀にもわたって伝承されています。
  Lịch sử lâu đời của vùng dân cư này đã được thêu dệt nên qua sự lưu truyền đó.: その伝承には、地域社会の長年の歴史が織り込まれていた。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X