• n

  ぶれい - [無礼]
  ふぎょうぎ - [不行儀] - [BẤT HÀNH NGHI]
  ひれい - [非礼]
  hãy xin lỗi vì sự thất lễ: 非礼を許してください
  しつれい - [失礼]
  しっけい - [失敬]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X