• n

  ちょうか - [超過]
  かじょう - [過剰]
  オーバ

  Kỹ thuật

  オーバラン
  ちょうか - [超過]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X