• n

  きこく - [帰国]
  về nước mang tính lịch sử: 帰国の歴史的な帰国
  về nước đột ngột do lý do sức khoẻ: 健康上の理由による突然の帰国
  cho họ thay phiên nhau về nước: 彼らを交代で帰国させる
  anh ta đã trở về nước từ nước ngoài cách đây mấy năm: 彼は、数年前に海外から帰国した

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X