• n

  ぶきよう - [無器用]
  ぶきよう - [不器用]
  ふき - [不器] - [BẤT KHÍ]
  せつれつ - [拙劣]
  ぎくしゃく

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X