• n

  しえん - [支援]
  hỗ trợ cho tiến trình đang thực hiện của ~: ~に対し現在行われているプロセスへの支援
  こうえん - [後援]
  えんじょ - [援助]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X