• exp

  ちょくせつしえん - [直接支援] - [TRỰC TIẾP CHI VIỆN]
  Hỗ trợ trực tiếp cho sự tự do hóa và thuận lợi hóa: 自由化および円滑化を直接支援する
  viện trợ trực tiếp cho tầng lớp người nghèo: 貧困層を直接支援する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X