• exp

  ないふん - [内紛] - [NỘI PHÂN]
  Bị chia rẽ bởi những xung đột nội bộ do sự khác nhau về chính sách: 政策の違いによる内紛で分裂する
  Tận dụng cơ hội của cuộc tranh chấp nội bộ để sát nhập quyền lực ~: 内紛につけ込んで~を武力併合する
  ないそう - [内争] - [NỘI TRANH]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X