• n

  てんしゃ - [転写] - [CHUYỂN TẢ]
  sự sao chép được điều khiển bởi hoóc môn: ホルモンで制御される転写
  Sự sao chép hoạt tính hóa ligand: リガンドが活性化する転写

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X