• n

  ビーナス
  きんせい - [金星] - [KIM TINH]
  mức độ sáng nhất của sao kim: 金星の最大視等級
  sự đi qua bề mặt mặt trời của sao kim vào năm 1769: 1769年の金星の太陽面通過
  kế hoạch thám hiểm sao kim và sao hoả: 金星火星探査計画
  sự xuất hiện của sao kim vào ban đêm: 金星の宵の出現
  quan sát sự dịch chuyển vị trí của sao kim: 金星の位相を観測する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X