• n

  どせい - [土星]
  sử dụng trợ giúp của trọng lực từ sao Thổ và sao Thiên Vương: 土星と天王星の重力アシストを利用する
  tính cách được sinh ra từ sự ảnh hưởng của sao Thổ (chiêm tinh học)/ sinh ra có sao Thổ chiếu mệnh: 土星の影響のもとに生まれた性格の〔占星術で〕
  サターン

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X