• adv

  いか - [以下]
  Liên quan đến vấn đề ~, sẽ làm rõ ~ điểm sau đây: ~に関して以下の_点を明確にする
  áp dụng hướng dẫn sau đây : 以下のガイドラインを採択する
  つぎ - [次]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X