• n

  おさん - [お産]
  gần lúc sinh: お産が近い
  sinh nở nhẹ nhàng (dễ dàng): お産が軽い
  chết khi sinh: お産で死ぬ
  huấn luyện về cách sinh nở (chuyển dạ): お産の訓練
  うみ - [産み] - [SẢN]
  うむ - [産む]
  Chị Yoko đã sinh ra một bé gái.: 洋子さんは女の子を産んだ。
  うむ - [生む]
  Sản sinh ra những thành quả cụ thể và nhanh chóng về~: ~において迅速かつ具体的な成果を生む
  しゅっさんする - [出産する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X