• n

  ていおうせっかい - [帝王切開]
  sinh con bằng phương pháp mổ: 帝王切開で生まれた
  trung bình, những đứa trẻ được sinh bằng phương pháp mổ thường có trọng lượng nhỏ: 概して帝王切開で生まれた赤ちゃんの出生体重は低い

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X