• n

  だいがくせい - [大学生]
  がくもんのと - [学問の徒] - [HỌC VẤN ĐỒ]
  がくせい - [学生]
  sinh viên có thành tích cao: 成績の良い学生
  sinh viên ưu tú trên toàn quốc: 全国の優秀な学生
  sinh viên sắp tốt nghiệp: 卒業間近の学生
  các hoạt động của sinh viên trong trường học: 学生たちの学内での活動
  du học sẽ giúp sinh viên có rất nhiều kinh nghiệm thực tế: 留学は、学生にとって実りの多い経験だ。
  がくしゅうしゃ - [学習者] - [HỌC TẬP GIẢ]
  truyền đạt cho sinh sinh kiến thức và kỹ năng: 技能や知識を学習者に伝える
  xây dựng cuốn từ điển tốt nhất cho sinh viên học tiếng Anh: 英語学習者のために最高の辞書を作る
  đặc điểm của sinh viên: 学習者の特徴

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X