• Kỹ thuật

    ソルバイト
    Explanation: フェライトとセメンタイトの微妙な混合組織。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X