• adj

  へいこう - [並行]
  Xe bus và tàu chạy song song nhau: バスと電車が並行して走る
  へいこう - [平行]
  へいこう - [平行する]
  Trên đường sắt có hai đường ray chạy song song: 鉄道に平行して道路が走っている.
  へいこう - [並行する]
  へいこうした - [平行した]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X