• Kinh tế

    あかじざいせい - [赤字財政]
    Explanation: 公債の発行や借入金によって(公債元本の償還費を除く)歳出をまかなっている財政。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X