• Kinh tế

  けいじょうかんじょう - [経常勘定]
  せいさんかんじょう - [精算勘定]
  Category: 対外貿易
  とうざれんらくかんじょう - [当座連絡勘定]
  Category: 対外貿易

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X