• exp

  ぶんかざい - [文化財]
  Làm mất di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.: 有形・無形の文化財を失う
  Bảo vệ di sản văn hóa: 文化財を守る

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X