• v

  あるていど - [ある程度]
  いいかげん - [いい加減]
  Tiếng Nhật trọ trẹ (tàm tạm): ~な日本語
  まあまあ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X