• n

  ふね - [船]
  ふね - [舟]
  せんぱく - [船舶]
  シップ
  きしゃ - [汽車]
  tàu hỏa trong tương lai: 未来の汽車
  kịp lên tàu hoả: 汽車に間に合う
  lên chuyến tàu hỏa buổi sáng đến ~: ~への午前の汽車に乗る
  chậm chuyến tàu hỏa: 汽車に乗り遅れる
  cảnh vật nhìn từ cửa sổ tàu hỏa: 汽車の窓から見た景色
  du lịch bằng tàu hoả: 汽車旅行

  Kỹ thuật

  ボート

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X