• v, exp

    かける
    thay đổi nhiệt độ sẽ tác động lớn đến cơ thể: 温度の変化は体に多大な負荷をかける

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X