• exp

  えいきょう - [影響する]
  tác động tới giá cả của ~: ~の値段に影響する
  tác động tới nhân dân của ~ quốc gia: _カ国の国民に影響する
  tác động trực tiếp tới khả năng làm việc gì: ~する能力に直接影響する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X