• exp

  がいする - [害する]
  gây tác hại xấu cho cơ thể: 肉体との関係を害する
  gây tác hại xấu ảnh hưởng xấu tới nền móng chính trị của Việt Nam: ベトナムの政治的基盤を害する
  gây tác hại xấu tới phúc lợi xã hội: 社会福祉を害する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X