• n, exp

  げいじゅつひん - [芸術品]
  dù nó tuyệt vời nhưng nó không mang tính thực dụng như là một tác phẩm nghệ thuật: 芸術品としては優れているが非実用的な
  chiếc bánh này giống như một tác phẩm nghệ thuật của ẩm thực: このケーキは芸術品みたいな食べ物だ
  tác phẩm nghệ thuật sống: 生きた芸術品

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X