• n, exp

  さくふう - [作風]
  ていさい - [体裁]
  Người mà khi còn trẻ đạo đức không tốt thì về già cũng không giữ được phong thái của mình.: 若いときに行いの良くない者は、老いては体裁を保つことさえできない。
  ものごし - [物腰]
  Hắn ta khoác lên mình một phong cách cư xử hiền lành tử tế nhưng thực ra hắn là một con cáo già.: 彼の優しい物腰は猫かぶりさ、彼は本当はとんだ狼さ。
  Dù còn rất trẻ nhưng cô ấy có tác phong rất điềm đạm.: 彼女は若いのに、とても落ち着いた物腰をしていた

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X